Zorg voor Voedsel

Zorg voor Voedsel

Zorg voor Voedsel

Onze voedselvoorziening is steeds meer een zorg, terwijl onze agrarische sector er voor zorgt!

Voedsel ligt onder een maatschappelijk vergrootglas: Circulaire en natuur-inclusieve landbouw worden steeds belangrijker. Daarbij mogen de omgeving en het dierwelzijn niet uit het oog worden verloren. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de producent van het voedsel ook nog een boterham moet kunnen verdienen.
Dag in, dag uit staat de Nederlands agrosector klaar om met zorg duurzaam voedsel te produceren. Er is steeds meer aandacht voor de wensen vanuit de maatschappij. De Nederlandse agrosector loopt daarin wereldwijd aan kop. Een toonaangevende koppositie waar wij als Nederland trots op moeten zijn! Waar de boer met zorg voedsel produceert, moet de maatschappij ook goed voor de producent zorgen. Dit kan alleen maar wanneer we de agrarische sector promoten, aandacht schenken aan de zorg die men stopt in het produceren van voedsel en dit ook waarderen; Iedere dag weer!

De Agrarische Dagen Someren laat al verschillende edities zien dat de Agrosector veel meer is dan enkel en alleen een karbonaadje produceren. De komende editie willen we hier nog meer zichtbaarheid aan geven. Dit doen we door middel van een themaplein waarop lezingen en workshops worden gegeven. Daarnaast kunnen hier mensen uit de agrarische sector en belangstellende burgers met elkaar in contact komen.
Op het themaplein wordt expositieruimte beschikbaar gesteld waar gerenommeerde bedrijven uit de periferie zich kunnen tonen. Ook bieden we plaats aan nieuwe innovaties en startups voor het tonen van noviteiten en ontwikkelingen. De aandacht van buitenlandse ondernemingen voor innovatie groeit, zo zien wij als organisatie dat in buitenlandse media steeds meer aandacht is voor de Agrarische Dagen Someren.

De live demonstraties tijdens de beursdagen maken de Agrarische Dagen Someren uniek in haar soort. Bedrijven en ondernemingen tonen hun machines en werktuigen hier voor het grote publiek. Dit alles staat onder vakkundige leiding van mensen uit de sector, waardoor de agrarische ondernemer en bezoeker letterlijk met elk zintuig kan zien, ruiken, voelen en proeven.

De komende editie zal de Agrarische Dagen Someren plaatsvinden op één beursterrein. Door de opzet compacter te maken dan bij eerdere edities, ontstaat er een geheel nieuwe dimensie. Zo heeft u straks de mogelijkheid om vanuit een centraal punt exposanten te bezoeken, direct aangrenzend proefvelden te bekijken, een lezing te volgen én live demonstraties te aanschouwen.

Agrarische Dagen Someren 2022: Zorg voor Voedsel!
Zien we u ook op 17 en 18 september?