Over ADS

Over ADS

Organisatie Agrarische Dagen Someren

Al sinds de oprichting zijn honderden mensen betrokken geweest bij de organisatie van ADS. Naast een fanatiek en in samenstelling zeer divers bestuur, kan de organisatie putten uit een pool van honderden vrijwilligers die zich inzetten voor ADS.

Bestuur

Peter Verhees (v)
Wim van Tulden (s)
Laura Wijnen-van de Kerkhof (p)
Jo Pouwels
Tiny van den Tillaar
Huub Derix
Sander van de Kerkhof
Frank Hendrikx
Eric Nagel
Karin de Brouwer

Vrijwilligers

Samen staan we sterk! In de wintermaanden van 1990 ontstond bij Jan de Laat en enkele andere oud carnavalsprinsen het idee om een evenement te organiseren dat paste bij de mensen in Someren-Heide en bij de regionale ondernemers: een agrarische beurs!

Someren-Heide kende destijds ook al veel verenigingen die dreven op de inzet van vrijwilligers. Maar soms was er ook gewoon behoefte aan een financiële stimulans om bijvoorbeeld een grasveld in te zaaien, nieuwe ballen te kopen, een accommodatie aan te passen.  Een lumineus idee was ontstaan. Er wordt een evenement georganiseerd dat geld genereert voor de lokale clubs en verenigingen.  Iedere club levert vrijwilligers aan die op hun beurt meehelpen met het organiseren en opbouwen en zo een bijdrage verdienen van de opbrengsten van het evenement. Tot op de dag van vandaag kan het bestuur van de Agrarische Dagen Someren rekenen op de inzet van vrijwilligers van alle clubs die het dorp kent, daar zijn we dan ook meer dan trots op!