Terug naar het overzicht

Prijswinnaar Innovatieprijs 2017 FarmerTronics ontwikkelt de eTrac

01 februari 2019

Prijswinnaar Innovatieprijs 2017 FarmerTronics ontwikkelt de eTrac

Voor de komende Agrarische Dagen Someren staat ook de Innovatieprijs weer op het programma. Met dit hoogtepunt ondersteunen wij de agrarische sector als een sector die zich blijft ontwikkelen op het gebied van verduurzaming, in lijn met de eisen en verwachtingen die politiek en maatschappij hebben.

In 2017 won Thieu Berkers van FarmerTronics met zijn eTrac de Innovatieprijs. Thieu heeft een achtergrond als mechanisch en software engineer in de high-tech machinebouw. Als boerenzoon wilde hij de innovatie in de agrarische sector een impuls geven. Met zijn bedrijf FarmerTronics wil hij een onbemande, schone tractor op de markt brengen. Deze tractor, de eTrac, is in de visie van FarmerTronics een belangrijke stap naar een schoon, duurzaam gedreven boerenbedrijf. Welke rol speelde de Innovatieprijs in de ontwikkeling van de eTrac?

Niemand bewerkt het land meer met hulp van paarden. Na de opkomst van de dieseltractor wordt nu ook GPS ingezet bij de bewerking van land. FarmerTronics ziet als volgende stap een elektrisch aangedreven, onbemande tractor eTrac, die met hulp van GPS-gegevens een groot deel van het werk op zich neemt. Het ontwerp is gemaakt op basis van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. Sinds februari 2018 is de engineering en bouw van een eerste proof of concept gestart. Verkoop en productie van de eTrac is vanaf het jaar 2020 gepland. De weg naar een complete eTrac is lang, maar de Innovatieprijs heeft veel mogelijk gemaakt voor FarmerTronics.

Innovatie: een visionair idee ontwikkelen als antwoord op de vraag van de markt

Thieu Berkers vertelt: “Het zat me al langere tijd ontzettend dwars dat de landbouwmechanisatie nog altijd zo doordrenkt was van de diesel en hydrauliek, twee zeer vervuilende technologieën. Daarom ontwikkelde ik in 2013 een plan om tot een schone en lichtere robot trekker te komen. Met dit idee ontving ik op 7 juli 2017 via de provincie een subsidie vanuit het MIT topsectorenbeleid. Hiermee werd een haalbaarheidsonderzoek mogelijk. Die datum viel precies samen met de dag waarop de provincie strengere milieumaatregelen afkondigde voor de landbouw en dan met name voor de intensieve veehouderij. Voor mij kwamen op die dag de beide kanten van de medaille samen: de bestaande vervuilende landbouw aan de ene kant, die op die dag in zekere zin aan banden werd gelegd door de politiek, en mijn visie om tot een schonere manier van voedselproductie te komen”. 

[foto 1] Thieu Berkers ontvangt de ADS Innovatieprijs 2017 uit handen van Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord Brabant

Innovatieprijs belangrijke stap bij ontwikkeling eTrac

In januari 2018 ontving FarmerTronics een bijdrage van het stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven (MRE). Met deze bijdrage kon het bedrijf vanaf februari 2018 met hulp van een paar Fontys studenten uit Eindhoven daadwerkelijk starten met de engineering, bouw en testen van de eTrac.

Thieu: “De subsidie van de provincie en de ADS-innovatieprijs die ik in 2017 ontving, waren twee prachtige opstekers voor mijn project. Vanaf dat moment moest er nog veel gebeuren om van idee en visie tot een concreet product te komen. Ze gaven me de morele en financiële steun in de rug om na jaren van vooral tegenslag nu concrete stappen te kunnen zetten.”

Thieu Berkers, FarmerTronics: “Vooral uit de foto waarop ik de prijs ontving van de gedeputeerde van de provincie, blijkt hoe blij ik was met deze prijs. Na jarenlang keihard werken en lobbyen voelde dit als een enorme erkenning voor de visie en richting die ik had ingezet met Farmertronics.”

Aldenzee kijkt vooruit en werkt mee aan schonere en lichtere voedselproductie

FarmerTronics is sinds de Agrarische Dagen Someren in contact gekomen met landbouwmechanisatiebedrijf M. Aldenzee LMB in Deurne. Sindsdien is een waardevolle samenwerking ontstaan: zo biedt Aldenzee sinds 2018 kantoorruimte voor de engineering en een plek in de werkplaats voor het bouwen en testen van de eTrac. Aldenzee gelooft als vooruitziend landbouwmechanisatiebedrijf in de toekomst van de eTrac en heeft daarom ook een deel van haar eigen uren in het project geïnvesteerd. Zij zullen straks ook de serieproductie van de eTrac op zich nemen; het eTrac-project is voor hen een belangrijk onderdeel van de toekomst van hun bedrijf.

Presentatie bij Agrarische Dagen Someren 2019

Toen Thieu Berkers in september 2017 de ADS innovatieprijs ontving, beloofde hij om bij de volgende editie van de ADS de eTrac te tonen. En hij ligt op schema om dit te halen want FarmerTronics is behoorlijk op weg met de ontwikkeling van het product: “We kunnen met de joystick op het moment de beide achterwielen in de juiste richting laten draaien en het neuswiel in de juiste richting sturen.” 

Vanaf februari 2019 starten twee afstudeerders van Fontys aan hun opdracht: de achterwielen en het neuswiel dusdanig laten samenwerken dat de eTrac ook kan rijden. Ook zullen ze de eTrac van een plaatstalen en kunststof behuizing voorzien. FarmerTronics wil als eerste in het oogstseizoen van 2019 de plukkarren bij de Philips Fruittuin in Eindhoven trekken. Dat wordt een eerste proof of concept, of er voldoende trekkracht kan worden geleverd.

De eTrac is nu nog niet onbemand en als 4-wieler beschikbaar. Daarom start FarmerTronics bij de introductie van de eTrac tijdens de ADS 2019 ook weer meteen een nieuwe crowdfundingcampagne. Doel: het bekostigen van het werk om de eTrac onbemand te maken en het ontwikkelen en bouwen van de 4-wieler.

Vanaf 2020 staan twee pilotprojecten gepland in zowel de fruit- als de groenteteelt. De introductie van de eTrac tijdens de ADS 2019 is een belangrijke tussenstap naar het definitieve product; na de pilotprojecten in 2020 zal dit vanaf 2021 in serieproductie genomen worden. 

[foto 2] Thieu Berkers met de eTrac, december 2018

Meld jouw innovatie aan en krijg de ruimte voor doorontwikkeling

Zoals uit dit verhaal blijkt, vergt het ontwikkelen en op de markt brengen van een product als de eTrac veel doorzettingsvermogen. Thieu: “Wij zien weer uit naar de volgende ADS in 2019 en wensen alle deelnemers aan de wedstrijd voor de innovatieprijs in 2019 alle succes toe. Hopelijk brengt het hen ook een stap verder in de ontwikkeling van hun product of dienst zoals dat bij ons ook het geval is geweest.”

Doe mee met de ADS Innovatieprijs 2019

Thema ADS 2017

Thema 2017

Beursterrein

Adres
Smulderslaan 40
5712 PN Someren

Secretariaat

Wim van Tulden
Sneppenweg 7
5712 PE Someren
Tel. 06-46298499
ads@agrarischedagensomeren.nl

K.v.K. nr. 41091860
BTW nr. NL 8007 66 696 B01
IBAN nr. NL19RABO0148102999

Inschrijven nieuwsbrief

Voornaam*

Achternaam*

E-mail*

Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.