Terug naar het overzicht

Nieuws van Gemeente Someren

13 september 2017

Woonbuurt Groote Hoeve.

Groote Hoeve wordt de nieuwe woonbuurt van Someren-Dorp. Vanaf 2019 worden hier circa 180 woningen gebouwd. In latere fasen kunnen nog circa 70 woningen extra volgen. Gemeente Someren heeft de ambitie om een tijdloze woonbuurt te maken, die de duurzaamheidsambitie van de gemeente onderstreept. Het meest concreet komt dit tot uiting in de wens en ambitie om de nieuwe woningen niet aan te sluiten op het gasnet. Onderzocht wordt of een collectieve warmtevoorziening op basis van aardwarmte haalbaar is, alternatief is een all-electric buurt eventueel aangevuld met (lucht) warmtepompen.

Naast de warmtevoorziening is de buurt zongericht ontworpen, is de waterberging optimaal, is er door het relatief vele groen aandacht voor warmteadaptatie en vindt de afvalinzameling collectief plaats. Bestaande bomen laten we zoveel mogelijk staan en zo blijven deze hun functie behouden van CO² omzetting. Daar waar mogelijk worden Cradle-to-Cradle gecertificeerde materialen in de openbare ruimte toegepast. Met dit alles en meer trachten we als gemeente een goede, veilige en gezonde woonomgeving te maken, waar het prettig wonen is. Via www.someren.nl/bouwkavels houden we u op de hoogte van de voortgang van dit plan.

Thema ADS 2017

Thema 2017

Secretariaat

Wim van Tulden
Sneppenweg 7
5712 PE Someren
Tel. 06-46298499
ads@agrarischedagensomeren.nl

K.v.K. nr. 41091860
BTW nr. NL 8007 66 696 B01
IBAN nr. NL19RABO0148102999