Inschrijven voor het symposium Voer voor Voedsel

Schrijf u hier in voor het symposium Voer voor Voedsel op zaterdag 16 september 2017. Laat uw gegevens achter en u ontvangt van ons een route beschrijving.

Symposium tijdens de Agrarische Dagen Someren met de focus op de consument en de praktijk:

Circulaire economie in de landbouw, “klinkt goed! – maar brengt dat ook wat op, en hoe dan?”

Dagelijks wordt geschreven dat de agrarische sector duurzaam moet produceren, rekening moet houden met de omgeving en als het even kan ook nog met een gesloten kringloop. De term People, Planet, Profit is een alom bekende term waarmee men duurzaamheid kwantificeert. Maar hoe voert u dit dan uit in de Praktijk? en hoe kan een kringloopeconomie voor een hoger rendement zorgen? Voorafgaand aan de beurs is een minisymposium waarin diverse sprekers de bezoekers handvatten zullen geven om te komen tot een hoger rendement. Daarnaast zullen een aantal standhouders verdiepende deelsessies organiseren waar u als bezoeker aan kunt deelnemen.

Wat moet de agrariër produceren?

Marc Jansen is directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel en vertegenwoordigd daarin de belangen van de supermarkt branche en food service bedrijven. Hij kent als geen ander de vraag van de Retail en de wensen van de consument. Of misschien beter gezegd, hoe de wensen van de consument beïnvloedt wordt. Wat mag de prijs van voedsel zijn? Moet de boer milieuvriendelijker produceren? Betaalt de consument dat dan ook?

Een succesvol en Praktisch voorbeeld van circulaire economie:

Het bedrijf van de familie van Asten is een goed voorbeeld dat circulaire economie in een agrarische onderneming erg succesvol kan zijn. Van akkerbouw, vleesproductie, mestverwerking, warmte terugwinning, energie productie, fermentatie tot aan innovaties in stalsystemen als Nutrix+ systeem. Marko van Asten komt vertellen wat nu de succesfactor werkelijk is: Is dat juist de combi van al deze gerelateerde activiteiten? Is dat omvang van het bedrijf? Is het de passie van de ondernemers en hun personeel? Of blijft de basis toch gewoon goede varkens met een goede gezondheid?

Als we nu weten wat moeten gaan produceren, en ook een idee hebben wat de succesformule daarvoor is, blijft nog wel de vraag of we dat nog wel mogen! Staat het beleid in Nederland dat nog wel toe? Daarnaast is de vraag of we onze kennis voorsprong nog wel behouden! Investeren we nog wel in innovatie? Met Annemarie Spierings als gedeputeerde van de Provincie Noord Brabant en Theo Duteweerd als bedrijfsleider van VIC Sterksel (Wageningen Universiteit) is deze cirkel in elk geval wel rond.

Het symposium zal worden geleid door dagvoorzitter, Gé Backus van Connecting Agri en Food (DLV Advies). Als bruggenbouwer tussen de agrarische sector en de consument is hij natuurlijk erg goed op de hoogte en in staat om kritische vragen te stellen en de discussie(s) in goede banen te leiden.

 

 

De deelsessies:

gemeente-someren

1. Gemeente Someren

Someren Natuurlijk Duurzaam:

Met het landelijk grondstoffenakkoord, de klimaatdoelstellingen en de energietransitie is de weg ingezet naar een duurzame samenleving. De gemeente Someren wil deze weg graag zo goed mogelijk bewandelen samen met bedrijfsleven, burgers en onderwijs.

Duurzaam in de praktijk van alledag
Het buitengebied is volop in beweging. Agrarische bedrijven stoppen, maar er zijn ook nieuwe initiatieven. Duurzaamheid speelt bij deze ontwikkelingen een belangrijke rol. Duurzaam bouwen, energiebesparing en de eisen vanuit het bouwbesluit zijn van belang bij bouwkundige projecten. Door de goede dingen te doen creëren we meerwaarde voor mens en omgeving. En het mooie is dat wij en natuurlijk ook u er geld mee kunnen besparen en verdienen.

Waarom zijn duurzaamheid en een circulaire economie noodzakelijk? Hoe gaan we hier mee om en wat kunt u er zelf mee? Daar gaat het in deze deelsessie over. Interesse? Sluit dan vooral aan.

 

 havens

2. HAVENS Voeders

Kostprijsbeheersing;

Een sleutelwoord voor elke moderne varkenshouder. Met dit kenmerk wordt voor een groot deel uw saldo bepaald. En binnen uw kostenstructuur is de post voer de belangrijkste. Door simpele ingrepen zijn al vlot stappen te maken op het vlak van voerkosten. De focus tijdens de lezing van Havens Voeders ligt juist daarop. Verwacht géén snel commercieel verhaal om voer te verkopen, maar nuttige tips die u direct kunt toepassen in uw bedrijfsvoering.

 

  

waterschap

3. Waterschap Aa en Maas

Waterplant grondstof en veevoer:

Slootmaaisel als duurzame grondstof en geschikt voor veevoer? Ja, dat kan. Door het maaisel uit elkaar te plukken in sappen en vezels. In de mobiele bioraffinage-installatie is te zien hoe slootmaaisel geperst en gemalen wordt. Wat overblijft zijn ‘droge’ vezels en sappen. De sappen zijn zeer geschikt voor tal van andere toepassingen. De vezels kunnen als veevoer gebruikt worden of als grondstof voor papierindustrie en bouwmaterialen.

Tijdens de Agrarische Dagen Someren tonen wij een kleinschalige installatie voor bioraffinage. De installatie is mobiel en kan ook zijn werk doen op het erf van loonwerker of boer. Bioraffinage is een stap in efficiënter en duurzamer omgaan met grondstoffen. Een belangrijke ontwikkeling voor de transitie naar een meer circulaire economie. Met een interactie deelsessie vertelt waterschap Aa en Maas tijdens het symposium graag meer over de mogelijkheden van mobiele bioraffinage.

 

 

coppens

4. Coppens Diervoeding

Vliegensvlug probleemloos boeren:

Innovatie op het gebied van diervoeding: “Gebruik van insecten”
Als eerste ter wereld (westerse) wordt insectenolie gebruikt in veevoeding. Deze olie zit hoog in laurinezuur. Deze is een vliegensvlugge (makkelijk) verteerbare energiebron voor alle biggen. En heeft verschillende gezondheidseffecten, zoals antibacteriële werking tegen streptokokken en clostridium. Wil je weten hoe wij dit precies doen kom dan luisteren tijdens de deelsessies.

Door: Joris van Iersel, Diernutritionist varkens

 

 

aelmans-en-pouderoyen

5. Aelmans en Pouderoyen Compagnons

Wat te doen met vrijkomende agrarische bebouwingen:

Aelmans & Pouderoyen Compagnons is samen met de gemeente Asten en de provincie Noord Brabant een pilot gestart om de groeiende leegstand van agrarische bebouwing een halt toe te roepen. In het gebied tussen de kern Heusden en natuurgebied De Groote Peel helpen we eigenaren van agrarisch vastgoed om toekomstperspectief voor hun vastgoed te vinden. Hierbij richten we ons niet alleen op de individuele locaties, maar zoeken juist ook naar gebiedsgerichte oplossingen door slimme combinaties te maken. Het samenbrengen van partijen biedt extra mogelijkheden en financiële middelen om leegstaand vastgoed tegen te gaan.

 

 

 

Programma

9:45 Ontvangst met koffie
10:15 Opening Gé Backus
10:30 Marc Jansen
11:00 Marko van Asten
11:30 Panel discussie met sprekers en Annemarie Spierings Theo Duteweerd
12:00 Netwerklunch
13:00 Deelsessies
Aansluitend bezoek aan de beurs.

Na de lunch vinden er verschillende deelsessies plaats waarin deelnemende bedrijven aan de Agrarische Dagen Someren hun visie geven en innovaties presenteren. Het symposium is voor iedereen met een beurskaart gratis toegankelijk. 

Het symposium vindt plaats in gemeenschapshuis De Bunt, Graathof 9 te 5712 GC Someren. Wilt u daarna de beurs bezoeken?, dan verzoeken wij u om de auto op het beursterrein te parkeren. Van daaruit rijden pendelbussen.

Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Provincie Noord Brabant, VIC Sterksel, DLV Advies en Rabobank.