Uitreiking ADS innovatieprijs: 

Het uitreiken van de ADS innovatieprijs is traditie bij de Agrarische Dagen Someren.

Met de ADS innovatieprijs willen Stichting Agrarische Dagen Someren, Rabobank Peelland Zuid en Provincie Noord-Brabant innoverende bedrijven extra aandacht geven zodat zij hun innovatie verder kunnen ontwikkelen. Voor de 12e ADS editie(2017) waren de volgende innovaties genomineerd:

 

Zonna Boekel – Horsch Leeb LT Agrarische-dagen-logo-Zonna-Boekel

Het product dat Zonna Boekel voor wil dragen voor de ADS 2017 Innovatieprijs is de Horsch Leeb LT getrokken veldspuit. Deze veldspuit beschikt over een aantal unieke nieuwe kenmerken die volgens ons bijdragen aan een verduurzaming van de huidige landbouw. Hieronder zijn de kenmerken van het product verder uitgewerkt, zodat het duidelijk wordt wat de machine te bieden heeft.

De Horsch Leeb LT bevat een aantal kenmerken die bijdragen aan een verdere verduurzaming en een hogere nauwkeurigheid van het huidige spuitproces.

  • Volledig geïntegreerd reinigingssysteem CCS met twee afzonderlijke pompen
  • Automatische boombesturing BoomControl met mogelijkheid tot 30 cm boomhoogte
  • Doppenconfiguratie om de 25cm (i.p.v. 50cm) voor betere bedekking
  • Doppenconfiguratie en BoomControl samen zorgen voor een zeer driftarm spuitproces 

Agrarische-dagen-Horsch-Leeb

 

 

Coppens Diervoeding – Insectenolie in diervoeding coppens

Het gebruik van insectenolie binnen de food en feed sector is compleet nieuw. Nergens ter wereld wordt insectenolie in diervoeding verwerkt. We zijn er dan ook trots op dat we het eerste bedrijf zijn dat insectenolie toepast in varkens- en vleespluimveevoeders.

Het gebruik van insecten binnen diervoeding is een duurzame en logische keuze. Insecten behoren immers tot het oerdieet van kippen en varkens. Met het toepassen van insectenolie in pluimvee- en varkensvoeding verbeteren we diergezondheid.

Agrarische-dagen-Insectenolie- 

 

 

Farmertronics Engineering BV – eTrac Agrarische-dagen-logo-Farmertronics

Farmertronics Engineering BV (afgekort Farmertronics) wil de komende jaren een volledig elektrisch aangedreven robot (eTrac) ontwikkelen en bouwen die geschikt is voor de groente- en fruitteelt. Deze robot heeft een standaard hydraulische hefinrichting zoals een standaard trekker die ook kent. Op die manier kunnen allerlei gereedschappen aan de robot worden gekoppeld zoals dat bij een standaard trekker ook kan. Er is echter een verschil met een standaard trekker, de mechanische aftakas is vervangen door een connector zodat alleen maar gereedschappen die elektrisch worden aangedreven kunnen worden gekoppeld. Deze keuze is bewust gemaakt om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de energie die uit het accu pakket van de eTrac wordt gehaald. Het accupakket zal uit losse modules bestaan die kunnen worden verwisseld wanneer de accu bijna leeg is. Tijdens de bewerking op het land kan in de tussentijd een extra accupakket al worden opgeladen zodat de niet productieve tijd van de robot zo minimaal mogelijk zal zijn.

Agrarische-dagen-eTrac-

 

 

Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel - StarPlusAgrarische-dagen-logo-VIC-Sterksel

De StarPlus stal is een integrale duurzame varkensstal met aandacht voor de behoeften van mens, dieren milieu. Varkens krijgen in de StarPlus stal meer ruimte met zowel een binnenruimte als een overdekte uitloop. De hele stal wordt op een natuurlijke manier geventileerd door de emissies bij de bron aan te pakken. Een mestbandensysteem scheidt de mest en urine en voert de mest af naar een minivergister. De stal heeft een open karakter, maar de hygiënemaatregelen zijn gewaarborgd door de overdekteuitloop die is afgeschermd met windbreekgaas. Het StarPlus concept is een initiatief vanuit het bedrijfsleven in samenwerking met WageningenLivestock Research. De bedrijven Wopereis Staalbouw, Kempfarm en HoSt zijn vanaf het beginbetrokken geweest bij de ontwikkeling van dit concept. De belangrijkste principes van dit stalconceptzijn:

  • een beter dierwelzijn door ruime hokken (1,2 m2/varken);
  • uitloop naar buiten;
  • verstrekken van stro(oisel) en/of ruwvoer (snijmais);
  • lage emissies van ammoniak-, geur- en broeikasgassen door de mest meer keren per dag gescheidenaf te voeren middels een hellende V-vormige mestband;
  • natuurlijke ventilatie via automatisch gestuurde kleppen in de zijwand en in de nok;
  • goede mogelijkheden voor mestverwerking door de scheiding van dikke en dunne mest.

Agrarische-dagen-Starplus

 

ZLTO – OPTIcow Agrarische-dagen-logo-ZLTO- 

OPTIcow is een tool die boeren voorziet van een overzicht van alle belangrijke kengetallen in de melkveehouderij. Deze tool wordt door adviseurs gebruikt om de boeren een duidelijk inzicht te geven in de kengetallen en daarbij kan vergeleken worden met kengetallen van andere melkveehouderijen. Daar maakt OPTIcow het verschil, het combineren en vergelijken van verschillende data op bedrijven. Denk dan aan kengetallen op gebied van veemanagement, mest en mineralen, diergezondheid en uiteindelijk financieel rendement. Een onmisbare tool voor melkveehouders die advies willen wat data vertaald naar praktisch boerentaal. Een adviseur reikt de veehouder tijdens het adviesgesprek praktische handvatten aan om zijn bedrijfsrendement te verhogen op de 4 eerder genoemde thema’s.

Agrarische-dagen-OPTIcow

 

Uiteindelijk heeft de jury, bestaande uit gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie Noord-Brabant), Hans van den Boom (relatiemanager innovatie food & agri en duurzame energie Rabobank) en John Henkes (oud bestuurslid Agrarische Dagen Someren), bepaald welke innovatie volgens hen het beste is. 

Naast de juryprijs viel er voor het publiek ook wat te kiezen én te winnen. De bezoekers bepaalden namelijk welke innovatie er vandoor ging met de ADS Innovatie publieksprijs. Via stembiljetten konden zij hun favoriet kenbaar maken. Uit alle uitgebrachte stemmen door de bezoekers werd een winnaar bekend gemaakt die een mooie prijs ontving vanuit de organisatie. 

De ADS jury prijs werd op zaterdag 16 september om 15:00 uur door gedeputeerde Anne-Marie Spierings (provincie Noord-Brabant) uitgereikt bij het Paviljoen. Een dag later werd op hetzelfde tijdstip en plaats de ADS innovatie publieksprijs bekend gemaakt. 

 

Thema ADS 2017

Thema 2017