Historie

Historie

Historie Agrarische Dagen Someren

In de wintermaanden van 1990 ontstond bij Jan de Laat en enkele andere oud carnavalsprinsen het idee om een evenement te organiseren dat paste bij de mensen in Someren-Heide en bij de regionale ondernemers: een agrarische beurs!

De start van de ADS

Nadat in 1990 de stichting Agrarische Dagen Someren in het leven was geroepen, begonnen onmiddellijk de voorbereidingen voor het eerste evenement. Dit vond plaats in april 1991 met als thema “Emissie-arm mest aanwenden” en was meteen een onverwacht succes.

Om de naam te vestigen in de wereld van het agrarisch bedrijfsleven werd meteen het volgende jaar het tweede evenement georganiseerd, onder het thema: “Graslandbewerking”. Ook dit verliep succesvol en daarmee leken de agrarische dagen een blijvertje te worden. Wel bleek dat een jaarlijks evenement met een dergelijke omvang niet alleen veel energie vroeg van het stichtingsbestuur, maar dat ook de markt niet jaarlijks zoveel nieuws had te bieden, dat een jaarfrequentie wenselijk was.

Er werd daarom besloten de derde Agrarische Dagen Someren te houden in 1994, ook nu weer in april met het nieuwe thema: “Land- en Tuinbouw op weg naar 2000. Er werd met name weer voor april gekozen om voldoende landbouwgrond te kunnen verwerven van de agrariërs uit de buurt van het evenemententerrein. Ook schatten we in dat de belangstelling bij de agrariërs in het voorjaar voor een beurs na een lange winter groot zou zijn. Dat gold ook voor de vierde editie van de Agrarische Dagen, die met het thema: “Mineralen in Balans” op 20 en 21 april 1996 weer een schitterend resultaat behaalde.

Van april naar september

Het werken in het voorjaar leverde wel beperkingen op voor de demonstratiemogelijkheden van de grondbewerkingen, want in april kun je nu eenmaal niet oogsten. Daarom werden de mogelijkheden onderzocht om het evenement te verplaatsen naar de oogsttijd en dan wel vóór de maïscampagne. In begin september dus.

En zo werd het vijfde evenement in 1998 niet gehouden in april, maar op 12 en 13 september met een in deze oogsttijd toepasselijk thema: “Oogsten van Kennis”. Het verwachte effect was er inderdaad; de te demonstreren landbewerkingen werden aanzienlijk verruimd en er was opnieuw massale belangstelling van de agrariërs uit de wijde omtrek. De gok pakte dus goed uit en kreeg een prima uitbreiding door de aanleg van proefvelden door zaadleveranciers. Zo had deze versie van de Agrarische Dagen Someren opnieuw een primeur: zaadleveranciers hadden allerlei landbouwproducten naast elkaar op één terrein. Op deze manier waren er allerlei vergelijkingen te maken en kon de agrariër de verschillen tussen de rassen met eigen ogen waarnemen.

Deze formule bleek zo succesvol, dat hij tot op heden is gehandhaafd tot tevredenheid van de agrarische bedrijven, het publiek en de organisatie. De beurs blijft een succes zowel in omvang als in kwaliteit. Steeds meer bedrijven willen zich graag presenteren aan een massaal publiek, op een manier zoals dat op geen andere beurs kan. Organisaties zoals de DLV en ZLTO zijn gecharmeerd van het platform dat hen op deze manier geboden wordt en ook de Rabobank heeft van het begin af aan in de Agrarische Dagen Someren een manier gezien om hun betrokkenheid met de agrarische wereld in de regio te kunnen tonen. Daarnaast wordt ook op een positieve manier samengewerkt met ABAB en het agrarisch blad “Nieuwe Oogst”.

Tegenslagen

Het is niet altijd even voorspoedig gegaan met de organisatie van de evenementen als uit bovenstaand verhaal misschien kan worden afgeleid. Een agrarische beurs heeft ook te leiden onder tijden van malaise, die zich in de sector heeft afgespeeld. Daarnaast zijn dierziektes als varkenspest en de gekke koeienziekte een belangrijke spelbreker geweest voor de organisatie van het evenement in 2000 en 2001. Toen na een periode van vier jaar in 2002 opnieuw de Agrarische Dagen Someren werden georganiseerd, bleken de agrarische ondernemers, noch de bezoekers de weg naar Someren-Heide vergeten te zijn en opnieuw konden we van een succesrijk evenement spreken.

Het succes werd een vervolg gegeven in 2005, waar bleek dat steeds meer mechanisatie-bedrijven de mogelijkheden van onze beurs begonnen te ontdekken. Het werd dan ook een geweldig evenement waar naast proefvelden met super maïs, complete mechanisatie-programma’s gedemonstreerd werden van gerenommeerde bedrijven als Claas en New Holland. Ook andere bedrijven hadden allerlei nouveautés onder de aandacht te brengen en dus was de ABAB-innovatieprijs de juiste waardering voor de nieuwigheden op de beurs.

De editie van 2016 kon helaas niet plaatsvinden door de hagelstorm die een groot deel van de oogsten, akkers en gebouwen in Someren-Heide had verwoest. Daarnaast is editie 2021 gecancelled, vanwege COVID-19.

Thema’s ADS

1990: Emissie-arm mest aanwenden
1991: Graslandbewerking
1994: Land- en Tuinbouw op weg naar 2000
1996: Mineralen in balans
1998: Oogsten van Kennis
2002: Landbouw met Visie
2005: Landbouw, bron van Energie!
2008: Landbouw: “Bron van Voedsel”
2010: Landbouw: “Schoon en Zuinig”
2012: ADS: Zien, voelen, beleven!
2014: Proeven aan de toekomst
2017: Voer voor voedsel – Kringloop economie in de praktijk
2019: Ken uw klant – Samen naar een duurzame kringloop!
2022: Zorg voor voedsel